Aktualności
  18
  październik

  25 października we wrocławskich Pawłowicach odbędzie się V Konferencja Eko Wyzwania. Wydarzenie obejmuje trzy bloki tematyczne: Miasto, Dom, Globalne Wyzwania. W bloku Miasto będziemy dyskutować o mieście zrównoważonym, o jakości powietrza którym oddychają mieszkańcy miast. Dom – to temat do rozważań na tym co i jak możemy zrobić, aby nasze najbliższe otoczenie było ekologiczne, oszczędne energetycznie i zwyczajnie dla nas zdrowe. Globalne wyzwania to z kolei tematy dotyczące zmian zachodzących w środowisku naturalnym i ich konsekwencjom.

  18
  październik

  Ponad 100 wystawców zaprezentuje się podczas VI Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland, które odbędą się w dniach 19-21 października w Warszawskim Centrum EXPO XXI.  Na zwiedzających, oprócz szerokiej oferty wystawców i nowości technologicznych, będą czekać specjalistyczne konferencje, kongresy i fora oraz spotkania eksperckie. Organizatorem targów jest  REECO Poland. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Energii oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

  11
  październik

  Oprócz tematyki poruszanej na targach co roku, w tym roku pojawiły się nowe pozycje omawiające tematykę budownictwa pasywnego, ochrony powietrza, gospodarki wodnej, rewitalizacji gruntów czy smart gminy. Jak co roku na POL-ECO-SYSTEM przyjeżdżają największe zakłady produkcyjne oraz usługowe z różnych branż gospodarki. Obecni na targach będą również decydenci i eksperci branżowi. Ekspozycja i wydarzenia zlokalizowane są w pawilonach: 5, 5A, 8, 8A, 7A oraz 15.
  polecosystem 2016

  10
  październik

  Artykuł zawiera dwa nowe postanowienia (WSA w Rzeszowie z dnia 3 października 2016 r. oraz WSA w Gdańsku z dnia 30 września 2016 r.) w sprawie ochrony tymczasowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  30
  wrzesień

  29 września br. w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji.. Artykuł zawiera porównanie wskaźników średniego narażenia na pył PM2,5 w latach 2012-2015.

  O projekcie

  Portal wszystkooemisjach.pl udostępnia wiedzę o emisjach przemysłowych i związanych z nimi wymaganiach prawnych oraz o technikach ograniczania emisji i zarządzania emisjami. Publikacje prezentujemy w siedmiu głównych działach obejmujących zakresem następujące zagadnienia:

  Obliczenia emisji – zasady wyznaczania wskaźników emisji i metody obliczeniowe oraz charakterystykę emisji ze źródeł eksploatowanych powszechnie w zakładach przemysłowych

  Opłaty – praktyki stosowane przy naliczaniu opłat oraz orzecznictwo sądowe

  Emisja niezorganizowana – techniki obliczeniowe i sposoby identyfikacji źródeł rozproszonych

  Prawo – kompleksowy opis wymagań wobec emisji do powietrza i orzecznictwo sądowe

  Operaty ochrony powietrza – sposoby oceny oddziaływania emisji na jakość powietrza atmosferycznego oraz możliwości zastosowania modelowania w zarządzaniu środowiskowym

  Bilans LZO – zasady sporządzania bilansu dla instalacji objętych standardami emisyjnymi

  Frakcje pyłu – charakterystykę baz danych o składach frakcyjnych, wymagania prawne oraz metody obliczeniowe i pomiarowe emisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5

  Bieżące tematy, poruszane w środowisku polskim oraz w Unii Europejskiej, przedstawiamy w dziale Aktualności.

  Mamy nadzieję, że przedstawione rozwiązania będą dla Państwa pomocne. Jeśli jednak interesujący Państwa temat nie został na portalu wystarczająco opisany, zapraszamy do skontaktowania się z nami.

  Artykuły prezentowane na portalu opisują ogólne zasady i najbardziej typowe przypadki ich stosowania, tak aby można je zastosować wobec różnych rodzajów instalacji. Uzupełnienie wiedzy dla konkretnych obiektów, opracowanie narzędzi bilansowania emisji i identyfikację wymagań prawnych umożliwia oferta szkoleń, opisana w dziale Szkolenia.

  Wszystkooemisjach.pl wyznacza standardy opracowań. Zobacz jak wnikliwie i szczegółowo opracowujemy dokumentacje – na przykładzie Programu ograniczenia emisji niezorganizowanej pyłu w zakładzie przemysłowym.

   

  Zakres tematyczny działów
  Obliczenia emisji
  Opłaty za emisję do powietrza
  Emisja niezorganizowana
  Prawo ochrony środowiska
  Pozwolenie czy zgłoszenie | Stanowiska pomiarowe | Orzeczenia NSA - pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Orzeczenia WSA - stanowiska pomiarowe | Orzeczenia NSA - ocena uciążliwości odorowej | Orzeczenia NSA, WSA - strony postępowania | Orzeczenia NSA - ocena zagrożenia zdrowia i życia ludzi | Orzeczenia NSA - tło zanieczyszczenia powietrza | Orzeczenia NSA - program ochrony powietrza | Emisja niezorganizowana | Emisja niezorganizowana - dokumenty referencyjne BAT | Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza | Pomiary emisji | Konkluzje BAT | Konkluzje BAT dotyczące wspólnych dla sektora chemicznego systemów oczyszczania ścieków i gazów odlotowych oraz systemów zarządzania | Konkluzje BAT dla przemysłu metali nieżelaznych | F-gazy i substancje kontrolowane | Mitygacja i ocena oddziaływania na środowisko | Dyrektywa w sprawie ograniczenia emisji ze średnich obiektów energetycznego spalania | Postanowienie NSA – skarga na zarządzenie pokontrolne WIOŚ | Spalanie odpadów i paliw przez osoby fizyczne | Postanowienie WSA – odmowa wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej | Postanowienie NSA – udział organizacji społecznej w postępowaniu
  Operaty ochrony powietrza
  Bilans LZO
  Frakcje pyłu
  Polecane artykuły
  Obszar popularno-naukowy
  Nie zajmuję się ochroną powietrza zawodowo, potrzebuję ogólnych informacji
  NEWSLETTER:
  Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach zapisz się
   
  Targi odnawialne źródła energii
  Szkolenie REACH
  szkolenie modelowanie
  OZE Energiczny Obywatel
  Targi ochrona środowiska

  Zobacz komunikaty JRC / US EPA / EEA:

  EU and Eastern Partners stepping up cooperation on Environment, Climate Action, Digital Economy and Society (18.10.2016)

  Trends and projections in the EU ETS in 2016 — The EU Emissions Trading System in numbers (17.10.2016)


  © EEA

  JRC: new knowledge sources available for Europe's cities (12.10.2016)

  EPA Acts on New Chemical Law to Fast-Track Five Chemicals (11.10.2016)

  New York Companies Fined for Clean Air Act Violations (11.10.2016)

  EEA: Transforming the EU power sector  (07.10.2016)


  © EEA

  - JRC: Commission welcomes landmark international agreement to curb aviation emissions (07.10.2016)

  EPA settles with Pace International, LLC -  Infra-Red video camera technology (FLIR) to see invisible air emissions (06.10.2016)

  New EPA Web Portal Helps Communities Prepare for Climate Change (06.10.2016)

  EPA requires TIMET to improve chemical safety at Henderson facility (06.10.2016)

  Free EPA Resources Available to Promote Healthy Communities and Healthy Children (06.10.2016)

  EPA Releases Greenhouse Gas Emissions Data from Large Facilities (04.10.2016)

  EPA Fines Carson Facility for Safety Lapses That Led to Toxic Air Leak (03.10.2016)


  ©123rf hramovnick

  Zobacz bieżące artykuły w Atmospheric Environment:

  Solar and thermal radiative effects during the 2011 extreme desert dust episode over Portugal (20.10.2016)

  Effect of fiber material on ozone removal and carbonyl production from carpets (20.10.2016)

  The impact of Mount Etna sulfur emissions on the atmospheric composition and aerosol properties in the central Mediterranean: A statistical analysis over the period 2000–2013 based on observations and Lagrangian modelling (19.10.2016)

  Inhalation exposure and risk of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) among the rural population adopting wood gasifier stoves compared to different fuel-stove users (19.10.2016)

  Multiscale predictions of aviation-attributable PM2.5 for U.S. airports modeled using CMAQ with plume-in-grid and an aircraft-specific 1-D emission model (15.10.2016)

  Zobacz EUR-Lex:

  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1718 z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 582/2011 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności w zakresie przepisów dotyczących badań przy użyciu przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS) oraz procedury badania trwałości urządzeń kontrolujących emisję zanieczyszczeń stanowiących części zamienne  (27.09.2016)

  Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przekraczania od 2007 roku wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10 oraz braku informacji wskazujących na to, że sytuacja uległa poprawie (19.09.2016)

  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2016 r – Komisja Europejska/Rumunia (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Emisja wtórna pyłu ze zbiornika osadowego należącego do kopalni miedzi i cynku Moldomin (19.09.2016)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w odniesieniu do silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (16.09.2016)