Aktualności
  19
  wrzesień

  Artykuł przedstawia postanowienie NSA z dnia 9 września 2016 r. (II OZ 834/16) – odmawiające dopuszczenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia P. z siedzibą w R. do udziału w charakterze uczestnika postępowania. W uzasadnieniu NSA podkreślił, że udział Stowarzyszenia ma być zawsze uzasadniony interesem zbiorowym, natomiast samo stwierdzenie, że sprawa dotyczy oddziaływań, którymi zajmuje się w swojej statutowej działalności Stowarzyszenie nie uprawnia do dopuszczenia takiego Stowarzyszenia do udziału w sprawie.

  19
  wrzesień

  Podczas tegorocznej Edycji Targów odbywających się w Warszawie w dniach 19 – 21 października w Centrum EXPO XXI zostaną omówione nowości związane z kogeneracją i wpływem nowelizacji ustawy o OZE na jej rozwój. Podczas spotkania odbędą się dyskusje dotyczące budowania dochodowych biogazowni w Polsce, poruszone zostaną aspekty modeli rozliczeniowych oraz innowacji technicznych.

  31
  sierpień

  Biznes, wiedza, finansowanie i ustawodawstwo – tegoroczne targi POL-ECO-SYSTEM (11-14.10.2016) staną się ważnym miejscem rozmów decydentów i ekspertów rynku o zmianach, jakie czekają sektor ochrony środowiska. W Poznaniu prezentowane będą  również najnowsze eko-technologie i rozwiązania dla wielu branż przemysłu.

  31
  sierpień

  Wystawa, specjalistyczne konferencje, fora branżowe, spotkania kooperacyjne - tego między innymi mogą spodziewać się odwiedzający targi RENEXPO® Poland 2016. Już po raz szósty w dniach 19 - 21 października 2016 w Warszawskim Centrum EXPO XXI Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland otworzą przed Państwem swoje drzwi.

  30
  sierpień

  W dniu 26 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1353) opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów.
  malowanie emisja
  © 123rf

  O projekcie

  Portal wszystkooemisjach.pl udostępnia wiedzę o emisjach przemysłowych i związanych z nimi wymaganiach prawnych oraz o technikach ograniczania emisji i zarządzania emisjami. Publikacje prezentujemy w siedmiu głównych działach obejmujących zakresem następujące zagadnienia:

  Obliczenia emisji – zasady wyznaczania wskaźników emisji i metody obliczeniowe oraz charakterystykę emisji ze źródeł eksploatowanych powszechnie w zakładach przemysłowych

  Opłaty – praktyki stosowane przy naliczaniu opłat oraz orzecznictwo sądowe

  Emisja niezorganizowana – techniki obliczeniowe i sposoby identyfikacji źródeł rozproszonych

  Prawo – kompleksowy opis wymagań wobec emisji do powietrza i orzecznictwo sądowe

  Operaty ochrony powietrza – sposoby oceny oddziaływania emisji na jakość powietrza atmosferycznego oraz możliwości zastosowania modelowania w zarządzaniu środowiskowym

  Bilans LZO – zasady sporządzania bilansu dla instalacji objętych standardami emisyjnymi

  Frakcje pyłu – charakterystykę baz danych o składach frakcyjnych, wymagania prawne oraz metody obliczeniowe i pomiarowe emisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5

  Bieżące tematy, poruszane w środowisku polskim oraz w Unii Europejskiej, przedstawiamy w dziale Aktualności.

  Mamy nadzieję, że przedstawione rozwiązania będą dla Państwa pomocne. Jeśli jednak interesujący Państwa temat nie został na portalu wystarczająco opisany, zapraszamy do skontaktowania się z nami.

  Artykuły prezentowane na portalu opisują ogólne zasady i najbardziej typowe przypadki ich stosowania, tak aby można je zastosować wobec różnych rodzajów instalacji. Uzupełnienie wiedzy dla konkretnych obiektów, opracowanie narzędzi bilansowania emisji i identyfikację wymagań prawnych umożliwia oferta szkoleń, opisana w dziale Szkolenia.

  Wszystkooemisjach.pl wyznacza standardy opracowań. Zobacz jak wnikliwie i szczegółowo opracowujemy dokumentacje – na przykładzie Programu ograniczenia emisji niezorganizowanej pyłu w zakładzie przemysłowym.

   

  Zakres tematyczny działów
  Obliczenia emisji
  Opłaty za emisję do powietrza
  Emisja niezorganizowana
  Prawo ochrony środowiska
  Pozwolenie czy zgłoszenie | Stanowiska pomiarowe | Orzeczenia NSA - pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Orzeczenia WSA - stanowiska pomiarowe | Orzeczenia NSA - ocena uciążliwości odorowej | Orzeczenia NSA, WSA - strony postępowania | Orzeczenia NSA - ocena zagrożenia zdrowia i życia ludzi | Orzeczenia NSA - tło zanieczyszczenia powietrza | Orzeczenia NSA - program ochrony powietrza | Emisja niezorganizowana | Emisja niezorganizowana - dokumenty referencyjne BAT | Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza | Pomiary emisji | Konkluzje BAT | Konkluzje BAT dotyczące wspólnych dla sektora chemicznego systemów oczyszczania ścieków i gazów odlotowych oraz systemów zarządzania | Konkluzje BAT dla przemysłu metali nieżelaznych | F-gazy i substancje kontrolowane | Mitygacja i ocena oddziaływania na środowisko | Dyrektywa w sprawie ograniczenia emisji ze średnich obiektów energetycznego spalania | Postanowienie NSA – skarga na zarządzenie pokontrolne WIOŚ | Spalanie odpadów i paliw przez osoby fizyczne | Postanowienie WSA – odmowa wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej | Postanowienie NSA – udział organizacji społecznej w postępowaniu
  Operaty ochrony powietrza
  Bilans LZO
  Frakcje pyłu
  Polecane artykuły
  Obszar popularno-naukowy
  Nie zajmuję się ochroną powietrza zawodowo, potrzebuję ogólnych informacji
  NEWSLETTER:
  Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach zapisz się
   
  Targi odnawialne źródła energii
  Szkolenie REACH
  OZE Energiczny Obywatel
  Targi ochrona środowiska


  Zobacz komunikaty JRC / US EPA / EEA:

  Commission authorises support for a highly efficient cogeneration power plant in Lithuania (19.09.2016)

  Europe reduced use of ozone layer-harming chemicals in 2015 (16.09.2016)

  © EEA

  EPA Recognizes Supermarkets Across the Country for Environmental Leadership in Reducing Potent Greenhouse Gases (13.09.2016)

  © 123rf, zstoimenov

  EPA requires Mid Pac Petroleum to install air pollution controls at Big Island facility (07.09.2016)

  EPA Adds Sites to National Priorities List to Reduce Risk to Public Health and Environment (07.09.2016)

  EPA Finalizes Rule to Reduce Smog-Forming Pollution Transported Across State Lines (07.09.2016)

  EEA: Designing tax systems for a green economy transition (06.09.2016)

  © EEA

  JRC: Uniform approach to car energy labelling would help consumer choice (06.09.2016)

  EEA: Environment and climate policy evaluation (05.09.2016)

  © EEA

  EPA Moves Swiftly to Carry Out New Chemical Reform Legislation (01.09.2016)

  Zobacz bieżące artykuły w Atmospheric Environment:

  Evaluations of in-use emission factors from off-road construction equipment (20.09.2016)

  Characterization of volatile organic compounds from different cooking emissions (20.09.2016)

  Validation and optimization of SST k-ω turbulence model for pollutant dispersion within a building array (20.09.2016)

  Modelling the effectiveness of urban trees and grass on PM2.5 reduction via dispersion and deposition at a city scale (19.09.2016)

  A European aerosol phenomenology-5: Climatology of black carbon optical properties at 9 regional background sites across Europe (18.09.2016)

  Zobacz EUR-Lex:

  Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przekraczania od 2007 roku wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10 oraz braku informacji wskazujących na to, że sytuacja uległa poprawie (19.09.2016)

  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2016 r – Komisja Europejska/Rumunia (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Emisja wtórna pyłu ze zbiornika osadowego należącego do kopalni miedzi i cynku Moldomin (19.09.2016)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w odniesieniu do silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (16.09.2016)

  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1433 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme” w odniesieniu do kryteriów zrównoważonego rozwoju (27.08.2016)

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Rodzime złoża węgla w transformacji energetyki UE”  (19.08.2016)

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (19.08.2016)

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie skutków konkluzji konferencji COP 21 w dziedzinie europejskiej polityki transportowej (19.08.2016)

  Opinia rozpoznawcza Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie forum europejskiego społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju (19.08.2016)