Aktualności
  30
  sierpień

  W dniu 26 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1353) opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów.
  malowanie emisja
  © 123rf

  08
  sierpień

  W dniu 5 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1180) opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej.

  29
  lipiec

  W dniu 25 lipca 2016 r. w Monitorze Polskim opublikowane zostało Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M.P. poz. 718). W roku 2017 obowiązywały będą stawki opłat za emisję substancji do powietrza na poziomie równym stawkom dla roku 2016. Artykuł zawiera porównanie stawek opłat w okresie od roku 2008 do 2017 wraz z komentarzem do zakresu zastosowania stawek.

  25
  lipiec

  W dniu 30 czerwca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2016/1032 z dnia 13 czerwca 2016 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik BAT w odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych. Artykuł zawiera przegląd decyzji oraz omówienie rekomendowanych technik, urządzeń do oczyszczania odgazów i poziomów emisji BAT-AEL.

  25
  lipiec

  Zapraszamy na VI Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej, które odbędą się w dniach 19-21 października, w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Podczas tegorocznych targów oferta firm zostanie przedstawiona w ośmiu sektorach: bioenergia (energia z drewna, biomasa, biogaz, biopaliwa), energia wiatrowa, CHP - kogeneracja, energooszczędne budownictwo i renowacja budynków, energia wodna, pompy ciepła, energia geotermiczna oraz energia słoneczna. Wśród wydarzeń towarzyszących targom znajdą się specjalistyczne konferencje, kongresy i fora, umożliwiające wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń. Wstęp na Targi RENEXPO® Poland jest bezpłatny po dokonaniu wcześniejszej rejestracji online.

  O projekcie

  Portal wszystkooemisjach.pl udostępnia wiedzę o emisjach przemysłowych i związanych z nimi wymaganiach prawnych oraz o technikach ograniczania emisji i zarządzania emisjami. Publikacje prezentujemy w siedmiu głównych działach obejmujących zakresem następujące zagadnienia:

  Obliczenia emisji – zasady wyznaczania wskaźników emisji i metody obliczeniowe oraz charakterystykę emisji ze źródeł eksploatowanych powszechnie w zakładach przemysłowych

  Opłaty – praktyki stosowane przy naliczaniu opłat oraz orzecznictwo sądowe

  Emisja niezorganizowana – techniki obliczeniowe i sposoby identyfikacji źródeł rozproszonych

  Prawo – kompleksowy opis wymagań wobec emisji do powietrza i orzecznictwo sądowe

  Operaty ochrony powietrza – sposoby oceny oddziaływania emisji na jakość powietrza atmosferycznego oraz możliwości zastosowania modelowania w zarządzaniu środowiskowym

  Bilans LZO – zasady sporządzania bilansu dla instalacji objętych standardami emisyjnymi

  Frakcje pyłu – charakterystykę baz danych o składach frakcyjnych, wymagania prawne oraz metody obliczeniowe i pomiarowe emisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5

  Bieżące tematy, poruszane w środowisku polskim oraz w Unii Europejskiej, przedstawiamy w dziale Aktualności.

  Mamy nadzieję, że przedstawione rozwiązania będą dla Państwa pomocne. Jeśli jednak interesujący Państwa temat nie został na portalu wystarczająco opisany, zapraszamy do skontaktowania się z nami.

  Artykuły prezentowane na portalu opisują ogólne zasady i najbardziej typowe przypadki ich stosowania, tak aby można je zastosować wobec różnych rodzajów instalacji. Uzupełnienie wiedzy dla konkretnych obiektów, opracowanie narzędzi bilansowania emisji i identyfikację wymagań prawnych umożliwia oferta szkoleń, opisana w dziale Szkolenia.

  Wszystkooemisjach.pl wyznacza standardy opracowań. Zobacz jak wnikliwie i szczegółowo opracowujemy dokumentacje – na przykładzie Programu ograniczenia emisji niezorganizowanej pyłu w zakładzie przemysłowym.

   

  Zakres tematyczny działów
  Obliczenia emisji
  Opłaty za emisję do powietrza
  Emisja niezorganizowana
  Prawo ochrony środowiska
  Pozwolenie czy zgłoszenie | Stanowiska pomiarowe | Orzeczenia NSA - pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Orzeczenia WSA - stanowiska pomiarowe | Orzeczenia NSA - ocena uciążliwości odorowej | Orzeczenia NSA, WSA - strony postępowania | Orzeczenia NSA - ocena zagrożenia zdrowia i życia ludzi | Orzeczenia NSA - tło zanieczyszczenia powietrza | Orzeczenia NSA - program ochrony powietrza | Emisja niezorganizowana | Emisja niezorganizowana - dokumenty referencyjne BAT | Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza | Pomiary emisji | Konkluzje BAT | Konkluzje BAT dotyczące wspólnych dla sektora chemicznego systemów oczyszczania ścieków i gazów odlotowych oraz systemów zarządzania | Konkluzje BAT dla przemysłu metali nieżelaznych | F-gazy i substancje kontrolowane | Mitygacja i ocena oddziaływania na środowisko | Dyrektywa w sprawie ograniczenia emisji ze średnich obiektów energetycznego spalania | Postanowienie NSA – skarga na zarządzenie pokontrolne WIOŚ | Spalanie odpadów i paliw przez osoby fizyczne | Postanowienie WSA – odmowa wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej
  Operaty ochrony powietrza
  Bilans LZO
  Frakcje pyłu
  Polecane artykuły
  Obszar popularno-naukowy
  Nie zajmuję się ochroną powietrza zawodowo, potrzebuję ogólnych informacji
  NEWSLETTER:
  Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach zapisz się
   
  Targi odnawialne źródła energii
  Szkolenie REACH
  OZE Energiczny Obywatel
  Targi ochrona środowiska


  Zobacz komunikaty JRC / US EPA / EEA:

  - EEA: Production and consumption of ozone-depleting substances (29.08.2016)

  © EEA

  EPA Completes $500,000 of Work in Response to Toxic Ammonia Threat in Vineland, N.J. (25.08.2016)

  © US EPA

  EPA Highlights Importance of Updated Standards to Protect the Health of Farmworkers (18.08.2016)

  © 123rf

  Puerto Rico Pesticides Distributors Agree To Come into Compliance with Federal Law and Provide Training To Settle Case Involving Illegal Sale of Methyl Bromide Pesticides In Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands (18.08.2016)

  Harley-Davidson to Stop Sales of Illegal Devices that Increased Air Pollution from the Company’s Motorcycles (18.08.2016)

  Circular economy: Commission expands Ecolabel criteria to computers, furniture and Footwear (17.08.2016)

  EFFIS supports EU efforts in tackling the recent wildfires across Europe (16.08.2016)

  Zobacz bieżące artykuły w Atmospheric Environment:

  A European aerosol phenomenology -4: Harmonized concentrations of carbonaceous aerosol at 10 regional background sites across Europe  (28.08.2016)

  Evaluation of an Odour Emission Factor (OEF) to estimate odour emissions from landfill surfaces (27.08.2016)

  Estimating fugitive methane emissions from oil sands mining using extractive core samples (26.08.2016) OPEN ACCESS

  Effect of stable stratification on dispersion within urban street canyons: A large-eddy simulation (26.08.2016)

  Transported vs. local contributions from secondary and biomass burning sources to PM2.5 (25.08.2016)

  Zobacz EUR-Lex:

  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1433 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme” w odniesieniu do kryteriów zrównoważonego rozwoju (27.08.2016)

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Rodzime złoża węgla w transformacji energetyki UE”  (19.08.2016)

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (19.08.2016)

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie skutków konkluzji konferencji COP 21 w dziedzinie europejskiej polityki transportowej (19.08.2016)

  Opinia rozpoznawcza Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie forum europejskiego społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju (19.08.2016)

  Decyzja Komisji (UE) 2016/1371 z dnia 10 sierpnia 2016 r. ustanawiająca kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE komputerom osobistym, notebookom i tabletom (12.08.2016)

  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1361 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „International Sustainability and Carbon Certification” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju (10.08.2016)

  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1362 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu „Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju (10.08.2016)

  Decyzja Komisji (UE) 2016/1349 z dnia 5 sierpnia 2016 r. ustalająca kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla obuwia (09.08.2016)

  Bilans alkoholu etylowego w UE-28 za rok 2015 (Zestawiony dnia 28 lipca 2016 r. zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2336/2003) (09.08.2016)

  Decyzja Komisji (UE) 2016/1332 z dnia 28 lipca 2016 r. ustalająca kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego meblom (04.06.2016)

  Zalecenie Komisji (UE) 2016/1318 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wytycznych dotyczących promowania budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz najlepszych praktyk służących zapewnieniu, aby w terminie do 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (02.08.2016)