Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – zmiany stawek opłat

  stawki opłat za korzystanie ze środowiska 2018

  >>> najbliższe szkolenie: Specjalista ds. Emisji   7-8.03.2023

  Poniżej przedstawiamy stawki opłat za korzystanie ze środowiska (emisję substancji do powietrza) obowiązujące w ostatnich latach. 

  Stawki opłat dla roku 2023 będą na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2022 (średnio o 5,2%). Podstawę stawek opłat dla roku 2023 stanowi Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 (M. P. poz. 1009) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490).

  Rodzaj substancji
  Jednostkowa stawka opłat [zł/kg]
  2023
  2022 2021 2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
   Akrylonitryl (aerozol)
  50,24 47,80 46,23 45,19 44,48
  43,61
  43,61
  43,61
  43,61
   Aldehydy alifatyczne i ich pochodne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Alkohole alifatyczne i ich pochodne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Aminy i ich pochodne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Amoniak
  0,51 0,49 0,47 0,46 0,45
  0,44
  0,44
  0,44
  0,44
   Arsen
  439,37 418,05 404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
   Azbest
  439,37 418,05 404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
   Benzen
  10,03 9,54 9,23 9,02 8,88
  8,71
  8,71
  8,71
  8,71
   Benzo/a/piren
  439,37 418,05 404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
   Bizmut
  20,93 19,91 19,26 18,83 18,53
  18,17
  18,17
  18,17
  18,17
   Cer
  156,91 149,30 144,39 141,14 138,92
  136,20
  136,20
  136,20
  136,20
   Chlorek winylu (w fazie gazowej)
  25,13 23,91 23,12 22,60 22,24
  21,80
  21,80
  21,80
  21,80
   Chlorowcopochodne węglowodorów:
  CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217
  219,67 209,01 202,14 197,6 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
   HCFC
  69,57 66,19 64,01 62,57 61,58
  60,37
  60,37
  60,37
  60,37
   Chrom
  62,80 59,75 57,79 56,49 55,60
  54,51
  54,51
  54,51
  54,51
   Cyna
  6,59 6,27 6,06 5,92 5,83
  5,72
  5,72
  5,72
  5,72
   Cynk
  6,59 6,27 6,06 5,92 5,83
  5,72
  5,72
  5,72
  5,72
   Tetrachlorek węgla
  222,59 211,79 204,83 200,22 197,07
  193,21
  193,21
  193,21
  193,21
   Dwusiarczek węgla
  2,42 2,30 2,22 2,17 2,14
  2,10
  2,10
  2,10
  2,10
   Dwutlenek siarki
  0,61 0,58 0,56 0,55 0,54
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
   Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)
  0,34 0,32 0,31 0,30 0,30
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
   Etery i ich pochodne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Halony: 1211, 1301, 2402
  219,67 209,01 202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
   Halony
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Heksafluorek siarki
  34,78 33,09 32,00 31,28 30,79
  30,19
  30,19
  30,19
  30,19
   Kadm
  219,67 209,01 202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
   Ketony i ich pochodne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Kobalt
  62,80 59,75 57,79 56,49 55,60
  54,51
  54,51
  54,51
  54,51
   Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Kwasy organiczne, ich związki i pochodne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Mangan
  25,13 23,91 23,12 22,60 22,24
  21,80
  21,80
  21,80
  21,80
   Metan (stawka w zł/Mg)
  0,34 0,32 0,31 0,30 0,30
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
   Molibden
  14,79 14,07 13,61 13,30 13,09
  12,83
  12,83
  12,83
  12,83
   Nikiel
  439,37 418,05 404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
   Oleje (mgła olejowa)
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Ołów
  50,24 47,80 46,23 45,19 44,48
  43,61
  43,61
  43,61
  43,61
   Organiczne pochodne związków siarki
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Perfluorowęglowodory
  34,78 33,09 32,00 31,28 30,79
  30,19
  30,19
  30,19
  30,19
   Pierwiastki metaliczne i ich związki
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Pierwiastki niemetaliczne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg)
  99,17 94,36 91,26 89,21 87,81
  86,09
  86,09
  86,09
  86,09
   Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany –
  ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności
  439,37 418,05 404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
   Polichlorowane bifenyle
  219,67 209,01 202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
   Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych
  0,41 0,39 0,38 0,37 0,36
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
   Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)
  1,68 1,60 1,55 1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
   Pyły nawozów sztucznych
  1,68 1,60 1,55 1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
   Pyły polimerów
  0,66 0,63 0,61 0,60 0,59
  0,58
  0,58
  0,58
  0,58
   Pyły środków powierzchniowo czynnych
  1,68 1,60 1,55 1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
   Pyły węgla brunatnego
  0,66 0,63 0,61 0,60 0,59
  0,58
  0,58
  0,58
  0,58
   Pyły węglowo-grafitowe, sadza
  1,68 1,60 1,55 1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
   Pyły ze spalania paliw
  0,41 0,39 0,38 0,37 0,36
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
   Pyły pozostałe
  0,66 0,63 0,61 0,60 0,59
  0,58
  0,58
  0,58
  0,58
   Rtęć
  219,67 209,01 202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
   Sole niemetali
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Substancje organiczne
  7,36 7,00 6,77 6,62 6,52
  6,39
  6,39
  6,39
  6,39
   Tlenek węgla
  0,12 0,11 0,11 0,11 0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
   Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)
  0,61 0,58 0,56 0,55 0,54
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
   Tlenki niemetali
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   1,1,1-trójchloroetan
  219,67 209,01 202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
   Węglowodory alifatyczne i ich pochodne
  0,12 0,11 0,11 0,11 0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
   Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,65 1,57 1,52 1,49 1,47
  1,44
  1,44
  1,44
  1,44
   Wodorofluorowęglowodory
  34,78 33,09 32,00 31,28 30,79
  30,19
  30,19
  30,19
  30,19
   Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Związki heterocykliczne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Związki izocykliczne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28

  W stosunku do stawek opłat obowiązujących w roku 2022 w roku 2023 nieznacznej zmianie ulegają również:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela E).

  Uszczegółowienie zakresu stosowania stawek opłat zawartych w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 (M. P. poz. 1009) i porównywanym Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M. P. poz. 960) zawarte jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490) - tożsamym w zakresie przypisów z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196 poz. 1217), w tym:

  • przeliczenie ilości polichlorodibenzo-p-dioksyn i polichlorodibenzofuranów według wskaźnika toksyczności,
  • zastosowania stawki dla substancji organicznych w postaci gazów i par, w tym lotnych związków organicznych, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny oznaczany metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej  wobec instalacji spalania i współspalania odpadów oraz instalacji, w których stosowane są rozpuszczalniki organiczne, objętych standardami emisyjnymi,
  • zastosowania stawek opłat zawartych w tabelach B-E w przypadku braku możliwości ustalenia rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, w tym z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane.

  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 (M. P. poz. 1009) dostępne jest na stronie internetowej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20220001009

  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M. P. poz. 960) dostępne jest na stronie internetowej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210000960

  Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M. P. poz. 961) dostępne jest na stronie internetowej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000961

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M. P. poz. 866) dostępne jest na stronie internetowej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190000866

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M. P. poz. 1038) dostępne jest na stronie internetowej http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2018/1038/1

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 (M. P. poz. 875) dostępne jest na stronie internetowej http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2017/875/1

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M. P. poz. 718) dostępne jest na stronie internetowej http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2016/718

  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875) straciło moc z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490), to jest z dniem 1 stycznia 2018 r.

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196 poz. 1217) straciło moc z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875), to jest z dniem 1 stycznia 2016 r.

  Komentarz do zmian stawek opłat w poprzednich latach (2021 / 2022)

  W roku 2022 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2021 (o 3,4%). Nieznacznie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D), przy czym określono stawkę za ON spalany w silnikach w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach (lp. 32),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela E).

  Komentarz do zmian stawek opłat w poprzednich latach (2020 / 2021)

  W roku 2021 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2020. Nieznacznie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela E).

  Komentarz do zmian stawek opłat w poprzednich latach (2019 / 2020)

  W roku 2020 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2019. Nieznacznie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela E).

  Komentarz do zmian stawek opłat w poprzednich latach (2018 / 2019)

  W roku 2019 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2018. Nieznacznie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2,
  • tabela E).

  Komentarz do zmian stawek opłat 2017 / 2018

  W roku 2018 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie równym stawkom dla roku 2017. Nie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela H),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela I),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela J),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela K).

  Stronę zaktualizowano 16.11.2015; 29.07.2016; 27.09.2017; 04.01.2018; 05.11.2018; 02.11.2019 r.; 31.10.2020 r.; 04.11.2021 r.; 02.11.2022 r.

  Aktualności
  • 27
   marzec
   W minionym tygodniu (24.03) na stronie Biura IPPC zamieszczony został ostateczny projekt dokumentu referencyjnego BREF dla Rzeźni i przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego „The Final Draft – Slaughterhouses and Animals By-products Industries”. Projekt zawiera ostateczną propozycję konkluzji BAT. The Final Draft – Slaughterhouses and Animals By-products Industries
  • 20
   marzec
   Przypominamy o konieczności dopełnienia do końca marca następujących obowiązków dotyczących emisji do powietrza w roku 2022: - przedłożenia marszałkowi województwa wykazu z danymi o korzystaniu ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - wniesienia opłaty za ww. korzystanie ze środowiska, w tym emisje - wprowadzenia sprawozdania PRTR - przedłożenia do KOBiZE zweryfikowanego rocznego raportu CO2 - niektórych obowiązków sprawozdawczych w zakresie f-gazów
  • 02
   marzec
   Na tegorocznych targach EKOTECH będzie można poznać, między innymi urządzenia do oczyszczania gazów odlotowych z zanieczyszczeń organicznych LZO produkowane przez firmę Katalizator oraz najnowsze modele rozdrabniaczy przemysłowych dla branży gospodarki odpadami. W trakcie dwóch dni targów zaplanowano szereg bezpłatnych wydarzeń towarzyszących skierowanych do przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji non-profit, w tym Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami MIFOD „E3” ekologia-ekonomia-energetyka w gospodarce odpadami.
  NEWSLETTER:
  Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach zapisz się
   
  Operat FB
  Katalizatory do redukcji LZO - Katalizator Grupa PONER

  Program zwiększania kompetencji i Szkolenia zamknięte

  Warsztaty on-line

  Zobacz komunikaty JRC/ IPPC Bureau / US EPA / EEA / NIK / ETO / GDOŚ / GIOŚ / WIOŚ / IOŚ / MKiŚ:

  IPPC Bureau: Ostateczny projekt konkluzji BAT w nowym dokumencie BREF dotyczącym Rzeźni i przetwórstwa produktów ubocznych  pochodzenia zwierzęcego „The Final Draft – Slaughterhouses and Animals By-products Industries” (24.03.2023)

  konkluzje BAT rzeźnie ubojnie przemysł mięsny
  © IPPC Bureau

  EPA [amoniak w układach chłodniczych] Settlement with Cold Storage Warehouse and Distribution Company Helps Make New Bedford and Hartford Communities Safer (22.03.2023)

  EPA [wykrywanie emisji LZO ze zbiorników za pomocą kamery na podczerwień] Announces Clean Air Act Violations for Permian Basin Company (22.03.2023)

  U.S. EPA [procedura sądowa natychmiastowego zabezpieczenia przed emisjami] United States Seeks Preliminary Injunction Against Denka Performance Elastomer to Immediately Reduce Chloroprene Emissions (20.03.2023)

  U.S. EPA [chloropren] LaPlace, St. John the Baptist Parish, Louisiana

  WIOŚ w Katowicach: awaria instalacji amoniaku w Zakładach Tłuszczowych BIELMAR – linia gaśnicza z kurtynami wodnymi do zapobiegania rozprzestrzenianiu się ewentualnej chmury amoniaku – w trakcie akcji ratowniczej przed zanieczyszczeniem rzeki Białej

  EPA [transport] and DOJ File Clean Air Act Complaint Against Diesel Spec Inc. for the Sale of Vehicle Emission “Defeat Devices” (17.03.2023)

  EPA [ozon, NOx, program „dobrego sąsiedztwa”] Announces Final “Good Neighbor” Plan to Cut Harmful Smog, Protecting Health of Millions from Power Plant, Industrial Air Pollution (15.03.2023)

  NIK o zapobieganiu pożarom miejsc gromadzenia odpadów (14.03.2023)

  NIK: Ciepło ucieka, czas ucieka - rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych (09.03.2023)

  EPA [transport] Reaches Settlement with Two Indiana Companies to Halt Sales of Illegal Vehicle Emission Defeat Devices (08.03.2023)

  EPA [HFC] Announces Enforcement Actions to Control Hydrofluorocarbon Imports (02.03.3023)

  EPA [chloropren] and Justice Department File Complaint Alleging Public Health Endangerment Caused by Denka Performance Elastomer’s Carcinogenic Air Pollution (28.02.2023)

  EPA [emisje z elektrowni w 2022 roku] Releases 2022 Power Plant Emissions Data (24.02.2023)

  EPA [TSCA – ocena ryzyka skumulowanego oddziaływania chemikaliów o podobnych skutkach] Releases Proposed Approach for Considering Cumulative Risks under TSCA (24.02.2023)

  U.S. EPA [monitoring powietrza po katastrofie kolejowej] Statement from Regional Administrator Debra Shore on the East Palestine Train Derailment (14.02.2023)

  EPA [transport] Reaches Settlement with Indiana Company to Halt Sales of Illegal Vehicle Emission Defeat Devices (14.02.2023)

  Zobacz bieżące artykuły w Atmospheric Environment:

  Sources and risk assessment of atmospheric Hg during the 2022 Beijing Olympic Winter Games

  Determining the filtration effectiveness of non-standard respiratory protective devices by an ad-hoc laboratory methodology

  Seasonal evolution of aerosol loading and its vertical distribution in northeastern China from long-term satellite observations and model reanalysis

  Premature deaths related to urban air pollution in Poland

  Zobacz EUR-Lex:

  Wyrok TSUE w sprawie C-342/21 z dnia 9 lutego 2023 r. – Komisja Europejska/Republika Słowacka [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2008/50/WE – Jakość otaczającego powietrza – Artykuł 13 ust. 1 i załącznik XI – Systematyczne i trwałe przekraczanie wartości dopuszczalnych mających zastosowanie do pyłu zawieszonego PM10 w określonych strefach Słowacji – Artykuł 23 ust. 1 – Załącznik XV – „Jak najkrótszy” okres przekraczania tych wartości dopuszczalnych – Odpowiednie środki (27.03.2023)

  Zalecenie Komisji z dnia 14 marca 2023 r. Magazynowanie energii – Podstawa zdekarbonizowanego i bezpiecznego systemu energetycznego UE (20.03.2023)

  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/592 z dnia 16 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/244 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny (17.03.2023)

  Konkluzje Rady w sprawie umiejętności i kompetencji na potrzeby transformacji ekologicznej (14.03.2023)

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Działanie na rzecz przyszłości bez azbestu: europejskie podejście do kwestii zagrożeń dla zdrowia związanych z azbestem«” – Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/148/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (16.03.2023)

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Strategia przemysłowa dla sektora technologii morskich” (16.03.2023)

  Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/443 z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1151 w odniesieniu do procedur homologacji typu w zakresie emisji dla lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (02.03.2023)

  Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2023 r. przywozić do Unii Europejskiej lub z niej wywozić substancje kontrolowane, które zubożają warstwę ozonową, oraz dla przedsiębiorstw zamierzających w 2024 r. produkować lub przywozić te substancje do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w 2024 r. (27.02.2023)

  Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące stwierdzania obecności urządzeń ograniczających skuteczność działania w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów lekkich homologowanych w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE), z pojazdów ciężkich oraz dotyczące zabezpieczenia przed ingerencją (24.02.2023)

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2022 r. zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Czech, Danii, Niemiec, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Węgier, Niderlandów, Rumunii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej (21.02.2023)

  Sprawa C-125/20: Wyrok Trybunału z dnia 22 grudnia 2022 r. – Komisja Europejska/Królestwo Hiszpanii [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2008/50/WE – Jakość otaczającego powietrza – Artykuł 13 ust. 1 – Załącznik XI – Systematyczne i ciągłe przekraczanie wartości dopuszczalnych dwutlenku azotu (NO2) w niektórych strefach i aglomeracjach Hiszpanii – Artykuł 23 ust. 1 – Załącznik XV – „Jak najkrótszy” okres przekroczenia (13.02.2023)