Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – zmiany stawek opłat

  stawki opłat za korzystanie ze środowiska 2018

  >>> najbliższe szkolenie: Specjalista ds. Emisji   29-30.11.2022

  Poniżej przedstawiamy stawki opłat za korzystanie ze środowiska (emisję substancji do powietrza) obowiązujące w ostatnich latach. 

  Stawki opłat dla roku 2023 będą na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2022 (średnio o 5,2%). Podstawę stawek opłat dla roku 2023 stanowi Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 (M. P. poz. 1009) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490).

  Rodzaj substancji
  Jednostkowa stawka opłat [zł/kg]
  2023
  2022 2021 2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
   Akrylonitryl (aerozol)
  50,24 47,80 46,23 45,19 44,48
  43,61
  43,61
  43,61
  43,61
   Aldehydy alifatyczne i ich pochodne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Alkohole alifatyczne i ich pochodne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Aminy i ich pochodne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Amoniak
  0,51 0,49 0,47 0,46 0,45
  0,44
  0,44
  0,44
  0,44
   Arsen
  439,37 418,05 404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
   Azbest
  439,37 418,05 404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
   Benzen
  10,03 9,54 9,23 9,02 8,88
  8,71
  8,71
  8,71
  8,71
   Benzo/a/piren
  439,37 418,05 404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
   Bizmut
  20,93 19,91 19,26 18,83 18,53
  18,17
  18,17
  18,17
  18,17
   Cer
  156,91 149,30 144,39 141,14 138,92
  136,20
  136,20
  136,20
  136,20
   Chlorek winylu (w fazie gazowej)
  25,13 23,91 23,12 22,60 22,24
  21,80
  21,80
  21,80
  21,80
   Chlorowcopochodne węglowodorów:
  CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217
  219,67 209,01 202,14 197,6 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
   HCFC
  69,57 66,19 64,01 62,57 61,58
  60,37
  60,37
  60,37
  60,37
   Chrom
  62,80 59,75 57,79 56,49 55,60
  54,51
  54,51
  54,51
  54,51
   Cyna
  6,59 6,27 6,06 5,92 5,83
  5,72
  5,72
  5,72
  5,72
   Cynk
  6,59 6,27 6,06 5,92 5,83
  5,72
  5,72
  5,72
  5,72
   Tetrachlorek węgla
  222,59 211,79 204,83 200,22 197,07
  193,21
  193,21
  193,21
  193,21
   Dwusiarczek węgla
  2,42 2,30 2,22 2,17 2,14
  2,10
  2,10
  2,10
  2,10
   Dwutlenek siarki
  0,61 0,58 0,56 0,55 0,54
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
   Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)
  0,34 0,32 0,31 0,30 0,30
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
   Etery i ich pochodne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Halony: 1211, 1301, 2402
  219,67 209,01 202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
   Halony
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Heksafluorek siarki
  34,78 33,09 32,00 31,28 30,79
  30,19
  30,19
  30,19
  30,19
   Kadm
  219,67 209,01 202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
   Ketony i ich pochodne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Kobalt
  62,80 59,75 57,79 56,49 55,60
  54,51
  54,51
  54,51
  54,51
   Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Kwasy organiczne, ich związki i pochodne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Mangan
  25,13 23,91 23,12 22,60 22,24
  21,80
  21,80
  21,80
  21,80
   Metan (stawka w zł/Mg)
  0,34 0,32 0,31 0,30 0,30
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
   Molibden
  14,79 14,07 13,61 13,30 13,09
  12,83
  12,83
  12,83
  12,83
   Nikiel
  439,37 418,05 404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
   Oleje (mgła olejowa)
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Ołów
  50,24 47,80 46,23 45,19 44,48
  43,61
  43,61
  43,61
  43,61
   Organiczne pochodne związków siarki
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Perfluorowęglowodory
  34,78 33,09 32,00 31,28 30,79
  30,19
  30,19
  30,19
  30,19
   Pierwiastki metaliczne i ich związki
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Pierwiastki niemetaliczne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg)
  99,17 94,36 91,26 89,21 87,81
  86,09
  86,09
  86,09
  86,09
   Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany –
  ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności
  439,37 418,05 404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
   Polichlorowane bifenyle
  219,67 209,01 202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
   Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych
  0,41 0,39 0,38 0,37 0,36
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
   Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)
  1,68 1,60 1,55 1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
   Pyły nawozów sztucznych
  1,68 1,60 1,55 1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
   Pyły polimerów
  0,66 0,63 0,61 0,60 0,59
  0,58
  0,58
  0,58
  0,58
   Pyły środków powierzchniowo czynnych
  1,68 1,60 1,55 1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
   Pyły węgla brunatnego
  0,66 0,63 0,61 0,60 0,59
  0,58
  0,58
  0,58
  0,58
   Pyły węglowo-grafitowe, sadza
  1,68 1,60 1,55 1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
   Pyły ze spalania paliw
  0,41 0,39 0,38 0,37 0,36
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
   Pyły pozostałe
  0,66 0,63 0,61 0,60 0,59
  0,58
  0,58
  0,58
  0,58
   Rtęć
  219,67 209,01 202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
   Sole niemetali
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Substancje organiczne
  7,36 7,00 6,77 6,62 6,52
  6,39
  6,39
  6,39
  6,39
   Tlenek węgla
  0,12 0,11 0,11 0,11 0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
   Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)
  0,61 0,58 0,56 0,55 0,54
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
   Tlenki niemetali
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   1,1,1-trójchloroetan
  219,67 209,01 202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
   Węglowodory alifatyczne i ich pochodne
  0,12 0,11 0,11 0,11 0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
   Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,65 1,57 1,52 1,49 1,47
  1,44
  1,44
  1,44
  1,44
   Wodorofluorowęglowodory
  34,78 33,09 32,00 31,28 30,79
  30,19
  30,19
  30,19
  30,19
   Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Związki heterocykliczne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
   Związki izocykliczne
  1,48 1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28

  W stosunku do stawek opłat obowiązujących w roku 2022 w roku 2023 nieznacznej zmianie ulegają również:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela E).

  Uszczegółowienie zakresu stosowania stawek opłat zawartych w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 (M. P. poz. 1009) i porównywanym Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M. P. poz. 960) zawarte jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490) - tożsamym w zakresie przypisów z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196 poz. 1217), w tym:

  • przeliczenie ilości polichlorodibenzo-p-dioksyn i polichlorodibenzofuranów według wskaźnika toksyczności,
  • zastosowania stawki dla substancji organicznych w postaci gazów i par, w tym lotnych związków organicznych, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny oznaczany metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej  wobec instalacji spalania i współspalania odpadów oraz instalacji, w których stosowane są rozpuszczalniki organiczne, objętych standardami emisyjnymi,
  • zastosowania stawek opłat zawartych w tabelach B-E w przypadku braku możliwości ustalenia rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, w tym z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane.

  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 (M. P. poz. 1009) dostępne jest na stronie internetowej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20220001009

  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M. P. poz. 960) dostępne jest na stronie internetowej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210000960

  Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M. P. poz. 961) dostępne jest na stronie internetowej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000961

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M. P. poz. 866) dostępne jest na stronie internetowej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190000866

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M. P. poz. 1038) dostępne jest na stronie internetowej http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2018/1038/1

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 (M. P. poz. 875) dostępne jest na stronie internetowej http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2017/875/1

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M. P. poz. 718) dostępne jest na stronie internetowej http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2016/718

  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875) straciło moc z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490), to jest z dniem 1 stycznia 2018 r.

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196 poz. 1217) straciło moc z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875), to jest z dniem 1 stycznia 2016 r.

  Komentarz do zmian stawek opłat w poprzednich latach (2021 / 2022)

  W roku 2022 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2021 (o 3,4%). Nieznacznie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D), przy czym określono stawkę za ON spalany w silnikach w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach (lp. 32),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela E).

  Komentarz do zmian stawek opłat w poprzednich latach (2020 / 2021)

  W roku 2021 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2020. Nieznacznie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela E).

  Komentarz do zmian stawek opłat w poprzednich latach (2019 / 2020)

  W roku 2020 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2019. Nieznacznie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela E).

  Komentarz do zmian stawek opłat w poprzednich latach (2018 / 2019)

  W roku 2019 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2018. Nieznacznie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2,
  • tabela E).

  Komentarz do zmian stawek opłat 2017 / 2018

  W roku 2018 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie równym stawkom dla roku 2017. Nie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela H),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela I),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela J),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela K).

  Stronę zaktualizowano 16.11.2015; 29.07.2016; 27.09.2017; 04.01.2018; 05.11.2018; 02.11.2019 r.; 31.10.2020 r.; 04.11.2021 r.; 02.11.2022 r.

  Aktualności
  • 21
   listopad
   W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji wykonawczej Komisji ustanawiającej konkluzje BAT dla przetwórstwa metali żelaznych zaktualizowaliśmy stronę główną konkluzji BAT w dziale Prawo: Prawo / Konkluzje BAT W tabeli terminów zostały dodane daty: - przeprowadzenia obowiązkowej analizy warunków pozwolenia zintegrowanego: do dnia 4 maja 2023 r. - obowiązkowego dostosowania instalacji do wymagań konkluzji BAT: do dnia 4 listopada 2026 r.
  • 02
   listopad
   Opublikowane w Monitorze Polskim stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 dodaliśmy do stron portalu: - Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: zmiany stawek opłat - Prawo: opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza na rok 2023 będą na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2022 (średnio o 5,2%). Podstawę stawek opłat dla roku 2023 stanowi Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 (M. P. poz. 1009) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490).
  • 06
   październik
   Serdecznie zapraszamy na szkolenia zaplanowane w sesji jesiennej br.: - Specjalista ds. Emisji - Bilans LZO - Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w powietrzu Cykl szkoleń w sesji jesiennej rozpoczyna szkolenie Specjalista ds. Emisji, które odbędzie się w dniach 29-30.11.2022 r. Szkolenie poprowadzi prof. Agnieszka Goroncy, Bartosz Kuśmidrowicz i Konrad Jabłoński. Szczegółowe informacje o szkoleniu zamieściliśmy na stronie http://wszystkooemisjach.pl/494 W pierwszym tygodniu grudnia odbędzie się szkolenie z Bilansów LZO. Webinarium live 6.12.2022.  Warsztaty on-line 7.12.2022. Szczegóły szkolenia zostały zamieszczone na stronie https://wszystkooemisjach.pl/492 Jesienny cykl szkoleń zamyka szkolenie z obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu, które odbędzie się 13.12.2022 Webinarium live oraz 14.12.2022 Warsztaty on-line. Szkolenie poprowadzi Bartosz Kuśmidrowicz oraz Ryszard Samoć. Szczegółowe informacje o szkoleniu na stronie https://wszystkooemisjach.pl/490
  NEWSLETTER:
  Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach zapisz się
   
  Szkolenie Bilans LZO 2022
  Szkolenie z obliczeń Rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu 2022
  Szkolenie Specjalista ds. Emisji 2022
  Operat FB

  Program zwiększania kompetencji i Szkolenia zamknięte

  Warsztaty on-line

  Zobacz komunikaty JRC/ IPPC Bureau / US EPA / EEA / NIK / ETO / GDOŚ / GIOŚ / WIOŚ / IOŚ / MKiŚ:

  EPA [PFAS] Highlights Important Progress in Protecting Communities from PFAS (17.11.2022)

  EPA [metan] and PEMEX Announce Collaboration to Reduce Methane Emissions (14.11.2022)

  U.S. EPA [metan] Biden-Harris Administration Strengthens Proposal to Cut Methane Pollution to Protect Communities, Combat Climate Change, and Bolster American Innovation (11.11.2022)

  IPPC Bureau: The Commission Implementing Decision establishing the BAT conclusions for the ferrous metal processing industry has been published in the Official Journal of the European Union (04.11.2022)

  EPA [tlenek etylenu] to Hold Open House Meeting in Santa Teresa, New Mexico on Health Risks from Ethylene Oxide Emissions (27.10.2022)

  NIK: Polska bez szans na pozbycie się azbestu do końca 2032 roku (21.10.2022)

  EPA [tlenek etylenu] to Hold Open Houses and Community Meetings for New Tazewell Residents about Health Risks from Ethylene Oxide (20.10.2022)

  U.S. EPA [HFC] Biden Administration Continues Phasedown of Super-Pollutants to Combat Climate Change and Boost U.S. Manufacturing (20.10.2022)

  EPA [transport] Cracks Down on Sellers of ‘Defeat Devices’ that Increase Air Pollution (18.10.2022)

  IPPC Bureau: The IED Article 75 Committee gave a positive opinion on the draft Commission Implementing Decisions establishing BAT conclusions for the for the textiles industry (TXT) as well as for the common waste gas management and treatment systems in the chemical sector (WGC) through a written procedure (13.10.2022)

  EPA [transport] Fines Midwest Motors in Eureka, Missouri, for Alleged Automobile ‘Defeat Device’ Violations (13.10.2022)

  EPA [tlenek etylenu] community meeting to present update on ethylene oxide risk in Sandy, Utah (12.10.2022)

  EPA [tlenek etylenu] to Hold Open Houses and Community Meetings for Memphis Residents about Health Risks from Ethylene Oxide (11.10.2022)

  NIK: Czyste Powietrze – niewielkie efekty wielkiego programu (07.10.2022)

  Zobacz bieżące artykuły w Atmospheric Environment:

  A multiscale air quality and health risk modelling system: Design and application over a local traffic management case study

  Hydroxymethanesulfonate formation as a significant pathway of transformation of SO2

  Continental-scale Atmospheric Impacts of the 2020 Western U.S. Wildfires Open access

  Air quality impacts of electric vehicle adoption in California

  Use of a drone-based sensor as a field-ready technique for short-term concentration mapping of air pollutants: A modeling study

  Development and performance evaluation of a two-stage cascade impactor equipped with gelatin filter substrates for the collection of multi-sized particulate matter

  Zobacz EUR-Lex:

  Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2015/1814 w odniesieniu do liczby uprawnień, które mają zostać wprowadzone do rezerwy stabilności rynkowej na potrzeby unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. (15.11.2022)

  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2110 z dnia 11 października 2022 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do przetwórstwa metali żelaznych (04.11.2022)

  Regulamin ONZ nr 154 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji lekkich pojazdów osobowych i użytkowych w odniesieniu do emisji objętych kryteriami, emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną

  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2087 z dnia 26 września 2022 r. potwierdzająca lub zmieniająca wstępne obliczenia średnich indywidualnych poziomów emisji CO2 oraz docelowych indywidualnych poziomów emisji dla producentów samochodów osobowych i lekkich (28.10.2022)

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 029/22/COL z dnia 9 lutego 2022 r. zmieniająca zasady merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowych Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią z 2022 (27.10.2022)

  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1953 z dnia 7 października 2022 r. w sprawie emisji gazów cieplarnianych objętych decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE przypadających na poszczególne państwa członkowskie za rok 2020 (17.10.2022)