Roczna ocena jakości powietrza za rok 2022, 2021, 2020, 2019

  Zagadnienia opisane w tym dziale omawiamy również na cyklicznych szkoleniach pt. Obliczanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu. Kolejna edycja szkolenia odbędzie się w roku 2024. Dotychczasowe szkolenia otwarte odbyły się: 09.2023; 12.2022; 06.2022; 11.2021; 05.2021; 12.2020; 10.2020; 09.2020. Zakres szkoleń przedstawiamy w dziale Szkolenia

  Najważniejsze informacje o rocznych ocenach jakości powietrza

  Roczne oceny jakości powietrza są dokumentami kluczowymi w procesie wydawania / zmiany pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwoleń zintegrowanych (nie mają znaczenia tylko w procedurze zgłoszenia instalacji z uwagi na emisję do powietrza).

  Zgodnie z art. 225 ustawy Prawo ochrony środowiska na obszarze wskazanym w rocznej ocenie jakości powietrza jako obszar przekroczenia standardu jakości powietrza, wydanie pozwolenia (z instalacji nowo budowanej lub zmienianej w sposób istotny) na wprowadzanie do powietrza substancji, dla której standard jakości powietrza został przekroczony jest możliwe wyłącznie po przeprowadzeniu postępowania kompensacyjnego, które zapewnia odpowiednią redukcję emisji istniejących.

  Innymi słowy, jeżeli nowa instalacja lub instalacja zmieniana w sposób istotny jest zlokalizowana na ww. obszarze wskazanym w rocznej ocenie jakości powietrza, zgodnie z Prawem ochrony środowiska nie uzyska pozwolenia na emisję przed skutecznie przeprowadzonym postępowaniem kompensacyjnym.

  W praktyce postępowanie kompensacyjne jest trudne do przeprowadzenia, czasochłonne i kosztowne. Wiedza o lokalizacji instalacji względem ww. obszarów przekroczeń jest więc kluczowa w procesie inwestycyjnym.

  Bez przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego można uzyskać decyzję środowiskową i wybudować instalację (lub dokonać jej istotnej zmiany), ale nie można uzyskać pozwolenia, co w szczególności jest warunkiem oddania instalacji do użytkowania z art. 76 ustawy Prawo ochrony środowiska.

  Zasięg obszarów przekroczeń jest aktualizowany co roku (do 30 kwietnia) i obowiązuje do publikacji kolejnych rocznych ocen jakości powietrza.

  Szczegółowe informacje o postępowaniach kompensacyjnych przedstawiamy na szkoleniu Specjalista ds. Emisji 12-13 września 2023. Na szkoleniu omawiamy, między innymi następujące zagadnienia:

  - które z obszarów przekroczeń wskazanych w rocznych ocenach kwalifikują do postępowania kompensacyjnego

  - metody oceny, czy zmiana instalacji ma charakter zmiany istotnej w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska (kiedy zmiana instalacji nie jest zmiana istotną, i nie wymaga postępowania kompensacyjnego)

  - jakie są możliwości dokonania kompensaty

  - jakie są możliwości uniknięcia kompensaty

  - jak ograniczyć koszty redukcji emisji istniejących

  Szczegółowe informacje o sporządzaniu rocznych ocen jakości powietrza znajdą się na portalu GIOŚ Jakość Powietrza

  Roczne oceny jakości powietrza za rok 2022:

  roczna ocena jakości powietrza za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie podlaskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za rok 2022

  Roczne oceny jakości powietrza za rok 2021:roczna ocena jakości powietrza za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie podlaskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za rok 2021

  roczna ocena jakości powietrza za rok 2020

  Roczne oceny jakości powietrza za rok 2020:

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie podlaskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2020

  Ocena roczna jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za rok 2020

  Aktualności
  • 19
   luty
   W minionym tygodniu na stronie Biura IPPC został zamieszczony BREF dla rzeźni, przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i/lub jadalnych produktów ubocznych. Dokument zastępuje wcześniejszą wersję z roku 2005 i uwzględnia, między innymi konkluzje BAT zawarte w decyzji wykonawczej Komisji 2023/2749 z dnia 11 grudnia 2023 r. BREF jest dostępny na stronie: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ (SA) lub bezpośrednio pod adresem: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2024-02/SA%20BREF.pdf
  • 13
   luty
   W minionym tygodniu opublikowane zostało oficjalne stanowisko Komisji w sprawie wychwytywania, składowania i wykorzystywania CO2 pochodzącego z emisji przemysłowych, tak zwana „Strategia zarządzania węglem przemysłowym”. Zdaniem Komisji wychwytywanie dwutlenku węgla z odgazów przemysłowych, a następnie jego podziemne składowanie (CCS - Carbon Capture and Storage) i/lub wykorzystywanie (CCU - Carbon Capture and Utilization) jest  niezbędne do osiągnięcia celów klimatycznych. Wśród branży, które ze względu na brak możliwości ograniczenia emisji CO2 mogą być szczególnie „zainteresowane” technologią CCS wymienia się produkcję cementu, stali, spalanie odpadów, produkcję energii elektrycznej i ciepła, spalanie gazu ziemnego oraz procesy rafineryjne. Zdaniem Komisji skala CCS w Unii Europejskiej powinna osiągnąć do roku 2030 co najmniej 50 mln Mg CO2/rok (do roku 2040 - 280 mln Mg/rok, a do roku 2050 - 450 mln Mg/rok). Zaproponowane przez Komisję poziomy są bardzo ambitne, zwłaszcza w kontekście opisanych Komunikacie braków w wielu obszarach, począwszy od zasadności ekonomicznej i ryzyka inwestycyjnego, poprzez brak norm jakościowych wychwyconego CO2, aż do braku podstaw systemowych planowania sieci gazociągów przesyłowych w Europie. Nie wydaje się jednak, aby konieczność masowego wdrożenia CCS była możliwa do uniknięcia. Znajdujący się pod poniższym linkiem komunikat zawiera wyniki ogólnej oceny potrzeb i uwarunkowań CCUS, jednak nie obejmuje niektórych ważnych zagadnień technicznych i środowiskowych, np. braku konkluzji BAT dla CCS. Komunikat Komisji jest dostępny pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2024%3A62%3AFIN&qid=1707312980822
  • 31
   styczeń
   Na stronie KOBiZE został opublikowany komunikat na podstawie informacji Komisji Europejskiej z dnia 29 stycznia br. o możliwości wydłużenia terminu złożenia sprawozdania CBAM za IV kwartał 2023 r. w związku z problemami technicznymi systemu sprawozdawczego. Od 1 lutego w rejestrze przejściowym zostanie udostępniona nowa funkcja, umożliwiająca wnioskowanie o złożenie sprawozdania z opóźnieniem (request delayed submission), która ma zapewnić dodatkowych 30 dni na złożenie raportu CBAM. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach: - KE: https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/technical-issues-related-cbam-transitional-registry-and-import-control-system-2-ics2-2024-01-29_en - KOBiZE: https://www.kobize.pl/pl/article/aktualnosci-2024/id/2555/mechanizm-cbam-zlozenie-sprawozdania-po-terminie-31-stycznia-2024-r
  NEWSLETTER:
  Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach zapisz się
   
  Operat FB
  Katalizatory do redukcji LZO - Katalizator Grupa PONER

  Zobacz komunikaty JRC/ IPPC Bureau / US EPA / EEA / NIK / ETO / GDOŚ / GIOŚ / WIOŚ / IOŚ / MKiŚ:

  IOŚ-PIB: Seminarium „Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji atmosferycznej do 2023 i od 2024 roku – 23 lutego w godzinach 10:00-11:00 ” (17.02.2024)

  opady atmosferyczne depozycja w Polsce zanieczyszczenie powietrza szkolenie
  © IOŚ-PIB

  U.S. EPA [rozwój cieci monitoringowej jakości powietrza] Biden-Harris Administration announces nearly $83 million in funding to expand air quality monitoring across the nation as part of Investing in America agenda (16.02.2024)

  EPA [odpylanie młynów zbożowych] Corn milling company officials sentenced to federal prison for their role in deadly explosion that killed five workers (16.02.2024)

  IOŚ-PIB: Zapraszamy na FAIRMODE PLENARY MEETING oraz VIII CAMS POLICY USER WORKSHOP (15.02.2024)

  EPA releases 2023 power plant emissions data (15.02.2024)

  IPPC Bureau: The revised Best Available Techniques (BAT) Reference Document (BREF) for Slaughterhouses, Animal By-products and/or Edible Co-products Industries has been published (14.02.2024)

  EPA [sprawiedliwość środowiskowa] releases 2023 update to Equity Action Plan, outlines new commitments to advance equity (14.02.2024)

  EPA [metan] to hold webinars on final rule to reduce methane from oil and natural gas operations (14.02.2024)

  EPA [metan] and DOE announce intent to fund projects to reduce methane emissions from the oil and natural gas sectors as part of President Biden’s Investing in America agenda (09.02.2024)

  EPA [pochłanianie CO2] and New England Aquarium spotlight the sunken treasure of Blue Carbon in climate resilience (08.02.2024)

  EPA [bezwodny amoniak] Requires Leprino Foods Company in Tracy, Calif., to Improve Chemical Safety (08.02.2024)

  GIOŚ: PRTR - Pamiętaj o złożeniu sprawozdania za 2023 rok, korzystając z aktualnych jednostek wielkości produkcji (07.02.2024)

  EPA [zmiana średniorocznego standardu stężenia PM2,5 z 12 na 9 µg/m3] finalizes stronger standards for harmful soot pollution, significantly increasing health and clean air protections for families, workers, and communities (07.02.2024)

  JRC: CO2 transport infrastructure: key to achieving climate neutrality by 2050 (06.02.2024)

  KOBiZE: Nowy numer „GO2’50. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” Nr 4/2023 (05.02.2023)

  IOŚ-PIB: Katalog dobrych praktyk adaptacyjnych (05.02.2024)

  WIOŚ w Krakowie: Kontrole interwencyjne WIOŚ w 2023 r. (02.02.2024)

  EPA [zanieczyszczenie gleby dioksynami]  Works to Address Dioxin Contamination in Benton, La. (02.02.2024)

  EPA [usuwanie tetrachloroetylenu z gleby] Issues Explanation of Significant Differences for PCE Southeast Contamination Superfund Site in York, Nebraska (02.02.2024)

  JRC: Boosting the twin transition through innovation: inspiring practices and tools from across Europe (26.01.2024)

  KOBiZE: Mechanizm CBAM – błędy generowane przez rejestr przejściowy CBAM (25.01.2024)

  U.S. EPA [przygotowanie na dym z pożarów] Biden-Harris Administration, EPA announce $1.8 million to South Los Angeles community organization for wildfire smoke preparedness (25.01.2024)

  EEA: Costs of industrial pollution from largest facilities decline in Europe but remain at 2% of EU GDP (25.01.2024)

  EPA [emisje z pożaru] Fines Omaha Chemical Manufacturing Facility for Alleged Violations of Multiple Environmental Laws (24.01.2024)

  ETO: Reducing cars’ emissions: easier said than done (24.01.2024)

  EPA [CCS] Approves Permits to Begin Construction of Wabash Carbon Services Underground Injection Wells in Indiana’s Vermillion and Vigo Counties (24.01.2024)

  KOBiZE: Mechanizm CBAM – problem przy wpisywaniu kodów towarów przy przygotowaniu sprawozdania CBAM (23.01.2024)

  GIOŚ: Zmiany w sieci monitoringu jakości powietrza (23.01.2024)

  U.S. EPA [przygotowanie na dym z pożarów] Utah to reduce indoor air pollution in schools, public buildings from wildfire smoke events through EPA grant (23.01.2024)

  WIOŚ w Warszawie prowadzi czynności na terenie pożaru hali produkcyjnej i magazynu wyrobów gotowych w miejscowości Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki (22.01.2024)

  WIOŚ w Warszawie prowadzi działania wyjaśniające w związku z pożarem hali magazynowej w m. Nowy Dwór Mazowiecki (19.01.2024)

  EEA: Consumption footprints for EU countries in 2010 and 2021 (18.01.2024)

  Zobacz bieżące artykuły w Atmospheric Environment:

  Predicting PM2.5 levels and exceedance days using machine learning methods

  Analysis of an ozone episode in the Greater Bay Area based on low-cost sensor network

  Unveiling vertical ozone variation with UAV-Based monitoring and modeling: A new challenge for city-level ozone pollution control in the pearl river delta region

  Zobacz EUR-Lex:

  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2024/564 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, opracowanych na potrzeby rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1187 i rozporządzenia (UE) 2015/1189 (15.02.2024)

  Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Wielopoziomowe zarządzanie na rzecz Zielonego Ładu. W kierunku zmiany rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (09.02.2024)

  Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Europejski Bank Wodoru (09.02.2024)

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozliczania emisji gazów cieplarnianych z usług transportowych” (06.02.2024)

  Sprawozdanie specjalne 01/2024: Ograniczanie emisji dwutlenku węgla z samochodów osobowych – tempo zmian wreszcie wzrasta, lecz na horyzoncie pojawiają się przeszkody (25.01.2024)

  Decyzja nr 1/2023 Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z dnia 15 listopada 2023 r. w odniesieniu do zmiany załącznika I oraz uwzględnienia wyjaśnienia w załączniku IV do umowy 2024/301 (25.01.2024)

  Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2024/299 z dnia 27 października 2023 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 w odniesieniu do metod zgłaszania prognozowanych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych (17.01.2024)